Fest i Vest

Festivalreglar


Aldersgrenser:

Fest i Vest er open for alle over 18 år. Legitimasjon med bilde vil bli kravd i tvilstilfelle. 

Personar med nedsett funksjonsevne er hjarteleg velkomne. Fylgje med gyldig fylgjekort kjem inn
gratis.


Legitimasjon: 

Ved tvil vil personalet i baren be om legitimasjon og då er det kun legitimasjon med bilde som er
godkjent. Falsk legitimasjon vil bli meldt til politiet.


Opningstider:

Konsertområde: 
Fredag: Kl 20:00-00:30
Laurdag: Kl 19:00 - 00:30

Marknadsområde:

Laurdag: Kl 10-17 

Alkoholsalet stenger 30 min før konsertslutt. 


Rus/Narkotika: 

Me har nulltoleranse for alle ulovlege rusmiddel. Brot på dette vil føra til utestenging frå Fest i Vest.
Overstadig rusa personar vil bli avvist ved inngangen.


Desse gjenstandane er ikkje tillatt på festivalområdet: 

- Flasker, lerker etc.
- Mat og drikke
- Dyr
- Paraplyar
- Campingutstyr
- Brannfarlege væsker og gjenstandar


Sanitet, førstehjelp og vakthald: 
Det blir egne personar med helsefagutdanning som går sanitetsvakter på området under heile Fest i vest. Det vil være profesjonelle vakter under heile festivalen. Personar som oppfører seg ufint og ikkje forheldt seg til instruks frå vaktene vil bli utvist frå området. 


Ansvarfraskrivelse: 
Programendringar kan skje. Kansellering av band/artistar og påfølgjande programendringar vil ikkje gi rett til refusjon av billett. Refusjon vert gjeven berre dersom heile Fest i vest vert avlyst. Billettavgift refunderast ikkje ved avlysning.