Fest i VestOm Fest i Vest


Fest i Vest blei arrangert for første gang i 2016.
Arrangøren bak festivalen er "Stiftinga Fest i Vest", som er «eigd» av lokale lag og organisasjoner i Sagvåg.
Stiftinga sitt føremål er at gjennom folkelege festarrangement i Sagvågsbygda skal enn styrkja bygda sine ideele frivillige lag og organisasjonar økonomisk. Dette gjøres gjennom å betale for utførte tenester i samanheng med slike arrangement.


Visjonen vår er at me skal være den beste festivalen på vestlandet. Ikkje størst, men kosligast.


Kvar finn du Fest i vest? 

Du finn Fest i vest i Sagvåg, Sunnhordlands nest største tettstad som ligg på vestsida av Stord.
Sagvåg har ei lun båthamn og gjennom bygda går riksveg 545. Stord Lufthamn ligg i tillegg berre 5,2 km nord for Sagvåg sentrum.

- Solid IL - Sagvågen Kystlag - Sagvåg Bygdalag - Sagvåg Forum - Sagvåg Musikklag -