Fest i Vest

Sponsor

Me har fylgjande alternativ til våre samarbeidspartnerar:
Alt 1: Logo på www.festivest.no Kr. 1000-5000,-
Alt 2: Egne frittståande materiell på FIV Kr. 10.000,-
Alt 3: Bannar på konsertområdet frå kr. 5000-25.000,
Faktura vil bli sendt ut frå Stiftinga Fest I Vest.